Toan trắng rồi đây để nhện giăng...

    Gốc

    “Cuộc đời người nghệ sĩ không có đầu và không có cuối, chỉ có niềm tin, niềm đam mê sáng tạo không bến bờ” - họa sĩ Thái Tuấn từng nói như vậy lúc sinh thời

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/203522.asp