Toàn tỉnh có 57 khu dân cư kiểu mẫu

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 7 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 57 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận.

Từ giữa năm 2019, Đồng Nai đã ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời. Đến nay, các khu dân cư kiểu mẫu không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng cũng được đặt ra ngày càng cao. Các khu dân cư kiểu mẫu đều đạt những tiêu chí về cảnh quan, môi trường chung như: thực hiện phân loại rác tại nguồn, đầu tư mảng xanh, hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, hệ thống thoát nước... Các hộ dân trong khu dân cư phải cùng thực hiện 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ...

Các khu dân cư kiểu mẫu còn chú trọng xây dựng các quy ước, hương ước và kết quả thực hiện được cả cộng đồng cùng giám sát, thực hiện từ những vấn đề nhỏ như: không xả rác, không hút thuốc nơi công cộng, xây dựng nếp sống văn minh...

Lê Quyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202406/toan-tinh-co-57-khu-dan-cu-kieu-mau-f03520e/