Toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Theo Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị có sự tham dự của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, ban ngành trong và ngoài Quân đội.

Làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Trong 3 năm qua, toàn quân đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận 01, Nghị quyết 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữa phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của Bộ đội Biên phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của Bộ đội Biên phòng.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp luôn tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung, các học viện, nhà trường Quân đội nói riêng đã chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Trong 3 năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu người; hỗ trợ xây dựng hơn 6.600 “Nhà Đại đoàn kết” cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong 3 năm, toàn quân đã huy động hơn 238 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hơn 13 nghìn lượt phương tiện; tham gia tìm kiếm cứu nạn 4.312 vụ, cứu được 4.078 người, di dời hơn 40 nghìn hộ dân tới nơi an toàn.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để giúp đỡ nhân dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh đã làm ngời sáng thêm bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Trước thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời chỉ đạo tổ chức lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa. Cùng với đó là những cống hiến của lực lượng Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân thế giới, thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trong đó có 215 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã có những tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả; biểu dương bộ phận giúp việc Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới trong tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm cho các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương ngày càng đi vào đời sống bộ đội thiết thực, hiệu quả, sâu sắc và toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng lưu ý, cần tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

“Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau; đảng viên gương mẫu trước quần chúng”, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 đã được trao thưởng.

Tại hội nghị, 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 đã được trao thưởng.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toan-quan-tiep-tuc-quan-triet-sau-sac-ket-luan-01-cua-bo-chinh-tri-post1645880.tpo