Toàn cảnh vốn FDI rót vào Việt Nam 10 tháng đầu năm

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết cuối tháng 10/2016, Việt Nam đã nhận 17,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hàn Quốc là quốc gia rót vốn đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 10 tháng năm nay đạt 17.613,4 triệu USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 10 tháng ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 12,8 tỷ USD, tăng 2,86% so với cùng kỳ năm ngoái

Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 983 triệu USD, đạt gần 1 tỷ USD, nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm 54%.

Hoạt động chuyên, khoa học công nghệ đạt 657,6 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc là nước dẫn đầu về lượng FDI vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 5,62 tỷ USD, chiếm 31,9%. Tiếp sau là Nhật Bản với 1,92 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong 54 tỉnh thành phố nhận FDI, Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn nhất với 43 dự án cấp mới và 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,73 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư 10 tháng đầu 2016. Hà Nội đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,03 tỷ USD, chiếm 11,5%.

Toàn cảnh vốn FDI rót vào Việt Nam 10 tháng đầu năm - Ảnh 1

>> (Infographic) Khách nước nào đang đến Việt Nam du lịch nhiều nhất?