Toàn cảnh quá trình bình xét Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Qua 27 năm tổ chức, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ngày càng được nâng cao về uy tín, chất lượng và mức độ lan tỏa trong xã hội. Các gương mặt trẻ qua các thời kỳ luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toan-canh-qua-trinh-binh-xet-giai-thuong-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2023-post1615653.tpo