Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 11

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Hội nghị Trung ương 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. (nguồn TTXVN).

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/infographic-toan-canh-hoi-nghi-trung-uong-11-ti ntuc449762