Toàn cảnh Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của ĐBQH

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân là Bộ trưởng cuối cùng trong 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

17:04 ngày 16/11/2016

Trước khi Quốc hội nghỉ, một số đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi. Sáng mai (17/11), Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ trả lời các câu hỏi này.

16:42 ngày 16/11/2016

16:33 ngày 16/11/2016

Đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng): Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm người thân, người nhà thay vì bổ nhiệm người tài vào bộ máy Nhà nước?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Thời gian vừa qua, thẩm định hồ sơ bổ nhiệm còn nhiều kẽ hở. Việc phân cấp xét tuyển thì rất nhiều cấp xét. Đúng quy trình, tiêu chuẩn nhưng khi bổ nhiệm thì cán bộ có sai phạm, không đáp ứng nhiệm vụ, thậm chí vi phạm pháp luật.

Bộ đang cùng cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi Nghị định 67, Nghị định 68 và sửa quy trình theo hướng phân định rõ chức năng nhiệm vụ từng cấp, sai cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm.

16:32 ngày 16/11/2016

Toàn cảnh Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của ĐBQH - Ảnh 1

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội)

16:28 ngày 16/11/2016

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận): Vừa qua xảy ra một số vụ cán bộ công chức, viên chức đánh người, có hành vi thiếu văn hóa. Bộ trưởng cho biết biện pháp nào để nâng cao đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức? Sự minh bạch trong thi tuyển công chức?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đây là kỷ luật kỷ cương hành chính cán bộ công chức. Gần đây Bộ tham mưu cho Thủ tướng về Chỉ thị 26. Có thể nói quản lý cán bộ công chức là của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, trong đó có văn hóa công sở là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, trường hợp như đại biểu nêu, nếu xét thấy không đủ tiêu chuẩn thì loại ra khỏi bộ máy, không xứng đáng là công bộc của dân, không để ảnh hưởng chung.

Để tránh việc tuyển dụng người nhà, tôi đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu. Vì sao thi tuyển đầu vào công chức chỉ đạt hơn 10%, xét tuyển 90%. Thi tuyển công khai minh bạch thi lại ít người, còn xét tuyển lại đông người tham gia. Giờ đang nghiên cứu tạo, điều kiện để khyến khích mọi người thi tuyển để đảm bảo minh bạch. Điều kiện quy định cũng đang xem xét điều chỉnh, bổ sung để khuyến khích sinh viên ra trường dự thi công bằng. Hạn chế xét tuyển.

16:13 ngày 16/11/2016

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội): Trách nhiệm của Bộ trưởng trước tình trạng quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục là gì?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đây là nhược điểm về công tác cán bộ, trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm. Bộ thấy cần có sửa đổi bổ sung cho phù hợp và đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sửa 2 Nghị định 67 và 68. Cùng với đó là phối hợp để làm lại quy trình từ quy hoạch, luân chuyển đến bổ nhiệm cán bộ.

16:10 ngày 16/11/2016

Đại biểu Dương Xuân Hòa (Lạng Sơn): Bộ trưởng cho biết, căn nguyên của sự chậm trễ phê duyệt đề án vị trí việc làm gì?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đây là khuyết điểm Bộ Nội vụ. Thời gian qua, công việc phê duyệt vị trí việc làm với hành chính Nhà nước đã kết thúc vào 8/2016. Tuy nhiên, đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thì khó, nên Bộ đề nghị Chính phủ phân cấp.

Theo đó, đối với đơn vị công lập sự nghiệp tự chủ hoàn toàn thì giao đơn vị quyết định 3 vấn đề: Vị trí, cơ cấu và số người làm việc trong đơn vị.

Kỳ họp tháng 9 vừa qua, Ban cán sự Đảng của Bộ đề nghị Chính phủ phân cấp thêm với đơn vị tự chủ một phần, đơn vị chưa tự chủ thì giao Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt vị trí việc làm với 3 vấn đề trên, trừ việc tăng biên chế. Như vậy đã được phân cấp hoàn toàn.

15:40 ngày 16/11/2016

Quốc hội nghỉ giải lao.

15:38 ngày 16/11/2016

Toàn cảnh Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của ĐBQH - Ảnh 2

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

15:36 ngày 16/11/2016

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Hiện nay, Ban Bí thư có quyết định kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng. Riêng về mặt Nhà nước, đây là vấn đề khó, chưa có tiền lệ nên Bộ sẽ phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tham mưu có biện pháp xử lý về mặt hành chính.

Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rằng nếu có sai phạm thì có xử lý, không hạ cánh an toàn, qua đó, cảnh báo cho đồng chí đang tại chức, khi thực hiện chức năng nhiệm vụ phải làm cho đúng, không phải nghỉ hưu là hết trách nhiệm với Đảng, Nhà nước.

Vấn đề này khó nên cần tạo hành lang pháp lý để sau này xử lý nếu có. Luật Cán bộ công chức chưa quy định, và khi chưa sửa đổi được Luật thì có văn bản quy định phù hợp để xử lý vấn đề trước mắt, nhất là với cán bộ đã nghỉ hưu có vi phạm.

15:34 ngày 16/11/2016

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng): Quan điểm của Bộ về hình thức xử lý về mặt hành chính với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng? Có cần thiết nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật và văn bản liên quan để đảm bảo xử lý nghiêm cán bộ, công chức, kể cả người đã nghỉ hưu?

Về xử lý trách nhiệm với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư TƯ Đảng đã xem xét, kết luận nhiều vi phạm, khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về công tác cán bộ trong một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng và đã quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng về việc cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016, đồng thời, đề nghị các cơ quan Nhà nước có hình thức kỷ luật hành chính.

Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ về công tác quản lý, xử lý kỷ luật với công chức có vi phạm, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về hình thức xử lý Nhà nước áp dụng với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Đây là trường hợp rất đặc biệt vì nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã được Quốc hội khóa XIII miễn nhiệm chức Bộ trưởng từ tháng 4/2016 do đó hiện nay không còn là cán bộ công chức theo các luật có liên quan.

Từ vụ việc cụ thể này, theo Bộ trưởng có cần thiết nghiên cứu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung luật công chức và các văn bản quy phạm khác có liên quan hay không nhằm tạo cơ sở pháp lý, xử lý nghiêm mọi vi phạm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ mà chưa tới mức xử lý hình sự kể cả những vi phạm được phát hiện sau khi nghỉ hưu hoặc ra khỏi bộ máy Nhà nước.

15:24 ngày 16/11/2016

ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình): Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình là rất tốt, nhưng thời gian qua, cụm từ “đúng quy trình” lại là “bà đỡ”, là rèm che cho việc chọn người nhà chứ không chọn người tài, gây bức xúc. Bộ trưởng có giải pháp nào khắc phục lấy lại niềm tin cho nhân dân?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ rà soát thông tin báo chí nêu, hiện nay, Bộ đã báo cáo Thủ tướng trong việc bổ nhiệm người nhà ở 9 địa phương.

Trong thời gian rất ngắn, chúng tôi đã tổ chức thanh tra công vụ cử 3 đoàn xuống làm việc, trong vòng 15 ngày đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, và qua báo cáo lần này, chúng tôi đề nghị Thủ tướng có chỉ đạo UBND các tỉnh trong việc bổ nhiệm cán bộ phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Việc tuyển chọn cán bộ phải áp dụng rộng rãi, công khai, minh bạch, dân chủ, và đề nghị nên xem xét xử lý đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc tham mưu không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời cũng phải đưa ra bộ máy, rút lại những quyết định bổ nhiệm không đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình trong thời gian qua.

15:18 ngày 16/11/2016

Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam): Bộ trưởng cho biết việc tổng kết thi tuyển vụ trưởng, vụ phó thời gian vừa qua? Kết quả thi tuyển trường ĐH Luật thời gian qua thế nào, giải quyết ra sao?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Về kết quả thi tuyển trường ĐH Luật, xử lý kết quả thì Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng theo đề án thí điểm về thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý của Bộ Tư pháp.

Thời điểm đó Bộ Chính trị có chỉ đạo tạm dừng thi tuyển ở địa phương và bộ ngành do chưa có sự thống nhất. Do đối tượng dự thi vào ĐH Luật Hà Nội theo đề án của Bộ Tư pháp khác so với yêu cầu của Bộ Chính trị nên Bộ Tư pháp không bổ nhiệm người đã trúng tuyển.

Việc bổ nhiệm cấp phòng hiện nay, khi có chỉ đạo, Bộ đã thanh tra công vụ với Sở LĐ-TB&XH Hải Dương. Cơ quan này có 46 người thì có 44 cán bộ lãnh đạo từ phó phòng trở lên là đúng như báo chí nêu. UBND tỉnh Hải Dương chưa có quy định cấp phòng có bao nhiều cán bộ lãnh đạo. Sở có 9 phòng thì thừa 8 phó phòng. 1 người về vị trí cũ và 7 người không nhận chức phó phòng.

Chúng tôi yêu cầu thực hiện không quá 3 phó phòng, thực hiện đúng quy trình, xử lý nghiêm người làm công tác tham mưu đề bạt quá quy định, làm xã hội bức xúc.

15:17 ngày 16/11/2016

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Tôi xin cảm ơn Quốc hội dành thời gian để Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Thay mặt ngành cảm ơn đại biểu và cử tri thời gian qua quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và mong sự giúp đỡ tạo điều kiện nhiều hơn nữa.

Lĩnh vực luôn được sự quan tâm, từ sau kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, Bộ đã nghiên cứu và trả lời 100% kiến nghị. Bộ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trong báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri để thực hiện.

Tuy nhiên, thời gian qua còn nhiều vấn đề bức xúc, Bộ mong nhận ý kiến kiến nghị phản ánh. Tôi và một số Bộ trưởng khác mới nhận nhiệm vụ, nên trong trả lời chất vấn chưa giải thích rõ thì mong đại biểu quan tâm, tạo điều kiện phối hợp.

15:17 ngày 16/11/2016

Chiều 16/11, sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là Bộ trưởng thứ 3 trả lời các chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Nhóm PV/VOV.VN