Tòa nhà có thiết kế như kim tự tháp tại Trung Quốc

Tòa nhà có thiết kế như kim tự tháp tại Trung Quốc

Cận cảnh tòa nhà có thiết kế như kim tự tháp

Cận cảnh tòa nhà có thiết kế như kim tự tháp

Với thiết kế làm liên tưởng đến kim tự tháp, tòa nhà cao 100 m ở Côn Sơn, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng...