Tòa nhà 8B Lê Trực đã được phá dỡ đến mục nào?

Sau 15 ngày đưa máy móc hiện đại vào phá dỡ Công ty đã phá dỡ và cắt khúc xong cơ bản dầm, sàn bê tông tầng 19 Tòa nhà 8B Lê Trực.

Chiều 11/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc cho biết, đến ngày 10/10, sau 15 ngày đưa máy móc hiện đại vào phá dỡ Công ty đã phá dỡ và cắt khúc xong cơ bản dầm, sàn bê tông tầng 19 Tòa nhà 8B Lê Trực.

Dự kiến hoàn thành cắt khúc các cột bêtông và cẩu toàn bộ bêtông tầng 19 xuống mặt đất trước ngày 30/10.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc cho biết, trong quá trình phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) của tòa nhà này, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát kết cấu và kiến trúc phần chiều cao vi phạm và phần giật cấp của tòa nhà để lập biện pháp phá dỡ giai đoạn 2./.