Tòa mời LĐBĐ VN đến giải quyết vụ kiện

Liên quan đến vụ kiện mà nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Chương, nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ VFF và bị đơn là LĐBĐ VN mà cụ thể là Chủ tịch Lê Hùng Dũng, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mời hai bên liên quan đến làm việc vào sáng và chiều 18-10.

Trong đơn kiện trên, ông Nguyễn Văn Chương nêu ra những sai trái của LĐBĐ VN trong việc buộc thôi việc ông trái pháp luật. Ông Chương đòi bồi thường những thiệt hại lẫn tuyên hủy một số văn bản sai trái mà phía LĐBĐ VN đã ban hành liên quan đến ông.