Tọa đàm về tác phẩm "Đọc thơ Hồ Chí Minh"

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chiều 18-5, Thư viện quốc gia Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm về tác phẩm "Đọc thơ Hồ Chí Minh" (NXB Chính trị quốc gia) của nhà giáo, nhà phê bình, nghiên cứu Lê Xuân Đức.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/207540