Tọa đàm về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp mới tổ chức buổi tọa đàm về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với sự tham gia của nhiều sở tư pháp, phòng pháp chế các sở của các tỉnh phía Nam.

Tọa đàm về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật - Ảnh 1

Toàn cảnh tọa đàm về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Theo báo cáo chưa đầy đủ thì trong 6 tháng đầu năm 2016, các tỉnh phía Nam đã tự kiểm tra được 320 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 1.095 văn bản. Qua kiểm tra, đã phát hiện 29 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền ban hành, nội dung, 43 văn bản sai về hình thức, kỹ thuật trình bày.

Trên cơ sở các văn bản đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp nêu trên, cơ quan kiểm tra văn bản đã tiến hành phân loại và tùy vào mức độ vi phạm của văn bản mà tiến hành xử lý văn bản đó theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản theo quy định. Đối với những văn bản chỉ có dấu hiệu vi phạm về kỹ thuật trình bày, cơ quan kiểm tra văn bản trao đổi với các cơ quan ban hành văn bản xem xét, rút kinh nghiệm; đối với những văn bản có dấu hiệu vi phạm về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung, cơ quan kiểm tra văn bản đã tổ chức họp, thảo luận, trao đổi trực tiếp với cơ quan đã ban hành văn bản và các cơ quan có liên quan để thống nhất về nội dung có dấu hiệu vi phạm tính hợp pháp của văn bản và biện pháp xử lý.

Qua buổi tọa đàm cho thấy hiện nay công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở các địa phương còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc như một số văn bản có nội dung trái pháp luật chưa được phát hiện kịp thời do nguồn nhân lực hạn chế. Khi phát hiện sai, trái nhưng chưa được xử lý đúng hình thức và thời hạn xử lý theo quy định; kiểm tra theo thẩm quyền phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật còn hạn chế nên chưa kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Việc khắc phục hậu quả của văn bản trái pháp luật gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật mới chỉ dừng ở mức phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm công chức khi thi hành công vụ; chưa có quy định cụ thể để thực hiện được các hình thức trách nhiệm nghiêm khắc hơn.

Một số địa phương thực hiện công tác rà soát văn bản còn chậm nên có những văn bản không còn phù hợp nhưng vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời. Điều này làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của công tác rà soát đối với việc xây dựng và thi hành pháp luật. Việc thống kê số liệu về rà soát chưa chính xác, chưa phản ánh đúng thực chất việc triển khai công tác này trên thực tế. Chưa gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản với các hoạt động khác có liên quan trong chu trình xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật…

Hoàng Quý