Tọa đàm Sự nghiệp học giả Đoàn Văn Chúc

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức buổi tọa đàm khoa học "Sự nghiệp học giả Đoàn Văn Chúc" nhân tưởng niệm 20 năm ngày mất của ông (1996 – 2016) vào lúc 8h ngày 19/10 tại trường.

Học giả Đoàn Văn Chúc tên thật là Nguyễn Tăng Khiêm (1926 – 1996), quê quán : Làng Tạnh, Gia Lâm, Bắc Ninh (nay là Gia Lâm, Hà Nội).

Ông tốt nghiệp tú tài toàn phần và học trường Cao đẳng Ngân hàng Đông Dương. Sau khi tham gia kháng chiến chống Pháp, từ năm 1954-1978 ông làm việc ở Vụ Văn hóa Quần chúng và Thư viện Bộ Văn hóa… Từ năm 1978 cho đến khi nghỉ hưu ông là giảng viên văn hóa học và xã hội học văn hóa – Trường Đại học Văn hóa – Hà Nội

Học giả Đoàn Văn Chúc không chỉ là cán bộ giảng dạy của Đại học Văn hóa Hà Nội, đồng thời là một nhà nghiên cứu, dịch thuật, sáng tác thơ. Sự nghiệp của ông thực sự đã có những cống hiến quan trọng đối với ngành văn hóa học nói riêng và đời sống văn hóa, văn nghệ nói chung của đất nước.

Tọa đàm Sự nghiệp học giả Đoàn Văn Chúc - Ảnh 1

Chân dung tác phẩm và tác giả. Nguồn vanhoahoc.vn

Ông đã xuất bản những cuốn sách: Những bài giảng về Văn hóa – NXB Văn hóa và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 1994; Văn hóa học – NXB Văn hóa – Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội, 1997; Xã hội học Văn hóa – NXB Văn hóa – Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội, 1998; Tìm nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức – Trần Đức Thảo – NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997 (dịch); Vật tổ và cấm kỵ - S.Freud, Trung tâm Văn hóa Dân tộc xuất bản, Thành phố Hồ Chí Minh, 1998 (dịch). Ngoài ra, Đoàn Văn Chúc có một tập thơ viết tay, theo lối thơ thị giác, dưới dạng bản thảo, rất độc đáo, trong đó có tranh của Bùi Xuân Phái và Tùy luận của Trần Dần.

Bên cạnh những cuốn sách đã xuất bản, gia đình, đồng nghiệp cùng một số đơn vị xuất bản, dự kiến sẽ in 6 cuốn sách tiếp theo, đó là: Triết học các hình thái biểu tượng – E.Cassier; Những tiếng nói đã mất – J.Duvigneaud ; Tuyển tập những bài luận kinh điển về văn hóa học (Tylor, Morgan, Levi – Strauss, G.Bauthaul, Aron…) ; Những cược đố của tính hợp lý – sự thách thức của khoa học và kỹ thuật đối với các văn hóa – Jean Ladrìere ; Các cấu trúc xã hội học – của Gaston Bouthaul (sẽ in); Nhập môn xã hội học – của Jean Duvigneaud.

Tọa đàm sẽ là dịp để các nhà nghiên cứu học thuật cũng như sinh viên tưởng nhớ đến những đóng góp của ông, đồng thời đánh giá và nhìn nhận đóng góp đó từ khi tác phẩm ra đời cho đến bối cảnh hiện nay.

Hiền Nguyễn