Tọa đàm Liên kết phát triển Tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới

  Tọa đàm Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới là cơ sở hữu ích cho những quyết sách hiệu quả hơn nữa.

  Ngày 24-6, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39 phối hợp cùng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tọa đàm Liên kết phát triển Tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới.

  Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tham dự và chủ trì tọa đàm.

  Tham dự buổi tọa đàm còn có lãnh đạo các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và đại diện một số sở, ban ngành, Ban Chỉ đạo, chuyên gia, nhà khoa học…

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì tọa đàm Liên kết phát triển Tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới. Ảnh: HUỲNH HẢi

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì tọa đàm Liên kết phát triển Tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới. Ảnh: HUỲNH HẢi

  Phát biểu khai mạc tọa đàm, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" là một phần trong Kế hoạch đề ra của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39.

  Tọa đàm có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp Ban Chỉ đạo hoàn thiện Đề án và đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng mới cho phát triển kinh tế- xã hội vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ nói chung, Tiểu vùng Nam Trung Bộ nói riêng đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

  Đặc biệt, tọa đàm đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt của vùng; đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khai thông, bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tiểu vùng Nam Trung bộ nói riêng, vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ nói chung.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: HUỲNH HẢI

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: HUỲNH HẢI

  Ông Trần Tuấn Anh đề nghị để tọa đàm có chất lượng, đảm bảo thời gian, các địa phương và chuyên gia, nhà khoa học tập trung tranh luận năm vấn đề.

  Thứ nhất, làm rõ được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong tiểu vùng và cả vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ; đề xuất được định hướng lớn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính của từng địa phương trong tiểu vùng Nam Trung bộ.

  Thứ hai, làm sâu sắc kết quả, thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn liên kết phát triển kinh tế tiểu vùng Nam Trung bộ thời gian qua.

  Thứ ba, làm rõ hơn về xu hướng tất yếu và lợi ích của các địa phương khi tăng cường liên kết phát triển tiểu vùng. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều xu thế kinh tế mới, nhiều thách thức mới xuất hiện như dịch bệnh COVID-19, chính sách về bảo hộ thương mại, biến đổi khí hậu...

  Thứ tư, phân tích, đánh giá các kinh nghiệm, mô hình quốc tế về liên kết phát triển vùng để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp vào phát triển tiểu vùng Nam Trung bộ, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, đặc biệt là về thể chế, chính sách cũng như mô hình quản lý, bộ máy.

  Quang cảnh tọa đàm Liên kết phát triển Tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới. Ảnh: HUỲNH HẢI

  Quang cảnh tọa đàm Liên kết phát triển Tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới. Ảnh: HUỲNH HẢI

  Thứ năm, tập trung làm rõ thuận lợi, khó khăn, các vấn đề đặt ra trong liên kết tiểu vùng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển, phát triển đô thị; liên kết khai thác hải sản xa bờ, phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp; đầu tư xây dựng hệ thống các âu thuyền và cầu tàu; phát triển dịch vụ hỗ trợ nghề cá kết hợp với bảo vệ an ninh trên biển; phát triển các khu kinh tế biển gắn với phát triển công nghiệp biển và du lịch...

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị từ những tranh luận trên đề xuất Ban Chỉ đạo tham mưu các giải pháp về quy hoạch, tổ chức không gian tiểu vùng; giúp các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thay đổi tư duy, nhận thức và hành động nhằm tăng cường liên kết vùng, tiểu vùng.

  Cùng với đó, các địa phương, chuyên gia... cung cấp cho Ban Chỉ đạo những luận cứ khoa học, thực tiễn để tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực đặc thù thúc đẩy liên kết tiểu vùng và liên kết vùng. Từ đó thúc đẩy liên kết tiểu vùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tiểu vùng, các khu công nghiệp, khu kinh tế biển, khu du lịch gắn với đô thị hóa và xây dựng các hành lang kinh tế, tăng cường liên kết nội vùng, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế.

  Theo Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39, Tiểu vùng Nam Trung bộ có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng với quần đảo Trường Sa và thềm lục địa rộng lớn; có nhiều eo, cửa sông, vũng, vịnh thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, du lịch, vận tải với kết cấu hạ tầng giao thông tương đối thuận lợi gồm hai sân bay, gần TP.HCM và là cửa ngõ của Tây Nguyên ra biển Đông.

  Tiểu vùng Nam Trung bộ có điều kiện phát triển các Khu Kinh tế biển như Vân Phong, Nam Phú Yên… gắn với phát triển công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển khai thác hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy sản..., có điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống các âu thuyền, cầu tàu ở các vùng cửa sông và đảo nhỏ ven biển.

  Đây còn là khu vực có thế mạnh về du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa dân tộc gắn với phát triển các đô thị ven biển như TP Tuy Hòa (Phú Yên), TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Phan Thiết (Bình Thuận)…

  Ban Chỉ đạo đánh giá sau 18 năm thực hiện Nghị quyết 39, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tiểu vùng đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình, đề án và đã hoàn thành được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

  Tuy nhiên kinh tế - xã hội của một số địa phương trong tiểu vùng vẫn còn những khó khăn. Ba trên bốn địa phương trong tiểu vùng chưa tự cân đối được ngân sách; quy mô nền kinh tế tiểu vùng còn nhỏ và dễ bị tổn thương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa có sự đột phá...

  Trong quá trình phát triển đã xuất hiện tình trạng xung đột lợi ích giữa các địa phương, lợi ích giữa từng địa phương với lợi ích tiểu vùng, toàn vùng. Liên kết vùng còn lỏng lẻo, lúng túng, bị động; thiếu vai trò “nhạc trưởng” định hướng, dẫn dắt của Nhà nước, lợi thế quy mô nhiều ngành, lĩnh vực chưa được khai thác, phát huy.

  HUỲNH HẢI

  Nguồn PLO: https://plo.vn/toa-dam-lien-ket-phat-trien-tieu-vung-nam-trung-bo-trong-boi-canh-moi-post685956.html