Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  11 liên quanGốc

  Sáng 14/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021). Dự buổi tọa đàm có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An.

  Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại hành trình lịch sử vẻ vang 91 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng. Cách đây tròn 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Nghị quyết về công tác vận động quần chúng. Từ đó, mở ra một trang mới trong công tác dân vận của Đảng.

  Năm 1947, Trung ương Đảng ra Nghị quyết về xây dựng Đảng đoàn và các ban chuyên môn, trong đó có Ban Dân vận. Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm làm Ngày Dân vận cả nước.

  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân.

  Trải quả lịch sử 91 năm, ngành Dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giúp cho Đảng tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực.

  Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực đến mọi mặt đời sống xã hội. Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực.

  Dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 9 cá nhân.

  Tin, ảnh: ÁI KIỀU

  Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202110/toa-dam-ky-niem-91-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-3083936/