Tọa đàm khoa học 'Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của văn hóa CAND'

  Báo Công An Nhân Dân
  1 liên quanGốc

  Ngày 6/5, tại Công viên Ước, Học viện Chính trị CAND phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức Tọa đàm khoa học 'Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của văn hóa CAND'.

  Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng biên tập Báo CAND, Chủ tịch Chi hội Nhà văn CAND đồng chủ trì buổi tọa đàm.

  Tham dự buổi tọa đàm có đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND: GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nhà báo, TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Đại tá, GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND, Phó Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Công an; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an; các nhà văn, nhà thơ trong Chi hội Nhà văn CAND.

  Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm "Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của văn hóa CAND".

  Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm "Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của văn hóa CAND".

  Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết từ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa và những ý kiến trao đổi của các nhà văn. Các ý kiến tập trung làm rõ nội hàm văn hóa CAND; các đặc trưng, yếu tố cấu thành, hệ giá trị và biểu hiện của văn hóa CAND; vai trò của văn hóa CAND trong trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đặc biệt là vai trò của văn học nghệ thuật CAND trong phát triển văn hóa CAND; thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa CAND; kết quả xây dựng hình tượng người CAND trong tác phẩm văn học - nghệ thuật hiện nay. Các ý kiến cũng đề xuất một số nội dung, định hướng chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa, văn học - nghệ thuật trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn CAND đồng chủ trì buổi tọa đàm.

  Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn CAND đồng chủ trì buổi tọa đàm.

  Phát biểu kết luận tại tọa đàm, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã gửi lời cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của các nhà khoa học và các nhà thơ, nhà văn - những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật CAND đã góp phần nhận diện các giá trị văn hóa mang tính truyền thống kết hợp với tính thời đại trở thành nền tảng, góp phần tạo nên những chiến công, thành tích của lực lượng CAND.

  Ban tổ chức với các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ tham dự buổi tọa đàm.

  Ban tổ chức với các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ tham dự buổi tọa đàm.

  Đồng chí Giám đốc Học viện cũng cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, đại biểu khách mời để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu theo từng khía cạnh văn hóa với các giá trị kết tinh làm nên văn hóa CAND. Các kiến nghị, đề xuất của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, hoàn thiện và có báo cáo đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an.

  Thu Trang

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/toa-dam-khoa-hoc-co-so-ly-luan-va-co-so-thuc-tien-cua-van-hoa-cand-i652756/