Tọa đàm 'Độc lập tư pháp và một số vấn đề cải cách tư pháp'

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    279 liên quanGốc

    Sáng 14/5, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tiếp tục tổ chức tọa đàm thứ 2 về “Độc lập tư pháp và một số vấn đề về cải cách tư pháp”. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì tọa đàm.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/toa-dam-doc-lap-tu-phap-va-mot-so-van-de-cai-cach-tu-phap-39133.htm