Tọa đàm đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người

Vừa qua, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người cho phụ nữ trên địa bàn thành phố trong 5 năm 2012 – 2016, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho phụ nữ giai đoạn 2016 – 2020.

Tọa đàm đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người - Ảnh 1

Hội nghị tọa đàm đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người cho phụ nữ trên địa bàn thành phố trong 5 năm 2012 – 2016

Tại buổi tọa đàm, 13 ý kiến phát biểu tập trung làm rõ kết quả công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người tại địa phương, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền các quy định về PCMBN, việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Hội nghị cũng thảo luận về vai trò của Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền pháp luật và thay đổi hành vi về phòng chống tội phạm mua bán người tại địa phương và các biện pháp hỗ trợ phữ nữ có nguy cơ cao bị mua bán, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng. Trách nhiệm gia đình, nhà trường và các cơ quan tổ chức trong việc ngăn ngừa tội phạm mua bán người.

Cũng trong buổi tọa đàm, Hội LHPN Hà Nội đã kết hợp tổ chức truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống mua bán người cho 110 tuyên truyền viên, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

T.L