Tòa án Pháp bác đơn kiện da cam của bà Trần Tố Nga

    VNEWS
    83 liên quanGốc

    Ngày 10/5 (theo giờ địa phương), Tòa đại hình Evry (ngoại ô Paris) đã bác bỏ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga với 14 công ty hóa chất, trong đó có Monsanto & Dow Chemical đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/toa-an-phap-bac-donkien-da-cam-cua-ba-tran-to-nga-211051.htm