Tòa án nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều 24/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tòa án 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự có lãnh đạo TAND tỉnh, Chánh án, Phó Chánh án TAND các huyện, Thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ 1/10/2023 - 31/3/2024, TAND hai cấp trong tỉnh thụ lý 1.268 vụ, việc; giải quyết, xét xử 807 vụ, việc các loại theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm, đạt 64%. Trong đó, cấp tỉnh giải quyết, xét xử 113/202 vụ, việc; cấp huyện giải quyết, xét xử 694/1.066 vụ, việc so với cùng kỳ, số lượng thụ lý giảm 89 vụ, việc; số vụ giải quyết tăng 206 vụ, việc. Đối với án hình sự, thụ lý 463 vụ với 797 bị cáo, giải quyết 349 vụ với 548 bị cáo, đạt 75,4%; về án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, thụ lý, giải quyết 347 vụ, việc, đạt 51%; án hành chính thụ lý, giải quyết xét xử 3/13 vụ, đạt 23%.

Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo thẩm quyền, công tác thi hành án hình sự và miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh hòa giải thành 69 vụ; hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 499 vụ án các loại. Tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm; tiếp nhận, giải quyết 100% đơn thư các loại. Việc tranh tụng tại phiên tòa được các đơn vị tòa án thực hiện theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và quy định của pháp luật tố tụng.

6 tháng cuối năm, TAND hai cấp tiếp tục thực hiện tốt Bộ quy tắc “Đạo đức và ứng xử của thẩm phán”, Quy chế quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND và thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng công tác đối thoại, hòa giải; tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh tặng giấy khen 2 tập thể hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen 2 tập thể, 28 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các phong trào thi đua đợt I/2024.

Tiến Mạnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/toa-an-nhan-dan-tinh-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2024-3168861.html