Tòa án Đức cho phép hỗ trợ tự sát

Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Đức đã ra phán quyết theo đó những ai hỗ trợ người khác tự sát sẽ không bị trừng phạt nếu hoạt động này dựa trên yêu cầu của người tự nguyện tìm tới cái chết.

Tòa cũng đã tha bổng một luật sư, người từng tư vấn cho khách hàng của ông ta hồi năm 2007 để người này quyết định tháo bỏ ống dưỡng chất đã nuôi sống mẹ đẻ bị rơi vào tình trạng sống thực vật suốt 5 năm trời. Nguyên nhân do bà cụ 71 tuổi đã bày tỏ nguyện vọng không muốn tiếp tục sống, trước khi rơi vào tình trạng sống thực vật. Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger đã hoan nghênh động thái của Tòa án Tối cao và coi đây là bước tiến lớn trong việc tôn trọng ý nguyện của mỗi cá nhân. V.L