Tờ Times: Việt Nam phát triển mạnh resort

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Với các resort thanh lịch mới đang hoạt động hoặc xây dựng, Việt Nam đang nỗ lực trở thành một quốc gia du lịch cao cấp tại Á châu.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/dat_nuoc_con_nguoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-04.4877999797