Tổ tiên voi cổ đại sống dưới nước

    Gốc

    ND - Dấu hiệu hóa học từ răng hóa thạch tiết lộ rằng, ít nhất một loài thuộc proboscidean, họ hàng voi cổ đại, sống trong môi trường nước. Theo Alexander Liu, Khoa Khoa học Trái đất của Đại học Oxford,  răng của loài động vật cổ đại, thuộc giống có tên Meoritherium, cho thấy nó ăn những cây cỏ nước ngọt và định cư trong những đầm lầy hoặc hệ thống sông ngòi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124885&sub=72&top=41