'Tổ đặc nhiệm' Bình Thuận tiếp tục phát hiện nhiều cán bộ vắng mặt trong giờ làm việc

Chỉ riêng UBND xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, 'tổ đặc nhiệm' Bình Thuận phát hiện đến bảy cán bộ đi trễ, năm công chức vắng mặt không có lý do.

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi UBND huyện Bắc Bình, đề nghị chỉ đạo xử lý qua công tác kiểm tra.

Theo đó, ngày 9-4, “Tổ đặc nhiệm” của Sở Nội vụ Bình Thuận đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách (gọi chung là cán bộ) của UBND xã Bình Tân và UBND thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

UBND xã Bình Tân (Bắc Bình, Bình Thuận) có đến bảy cán bộ đi trễ; năm cán bộ, công chức vắng mặt không lý do.

Cụ thể lúc 7 giờ 20 ngày 9-4, tại UBND xã Bình Tân có bảy trường hợp đi trễ, trong đó có cả phó chủ tịch UBND xã; phó chủ tịch HĐND xã và hai công chức tư pháp, hộ tịch…

Có năm trường hợp không có mặt tại cơ quan nhưng không rõ lý do, gồm ba công chức địa chính, một cán bộ nông lâm và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

Ngoài ra, qua kiểm tra ngẫu nhiên một số nội dung liên quan công tác cải cách hành chính (CCHC) cho thấy có một số tồn tại, hạn chế trong việc phục vụ người dân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cụ thể, UBND xã Bình Tân chưa niêm yết quy chế làm việc của Bộ phận một cửa xã; có công khai thông tin về tiếp nhận giải quyết TTHC nhưng chưa đảm bảo quy định để công dân, tổ chức để theo dõi (TTHC lĩnh vực tố cáo gắn lên trước che khuất thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị).

Chưa công khai các quy định về bỏ sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy trong giải quyết TTHC...

Kiểm tra tại trụ sở UBND thị trấn Lương Sơn vào lúc 8 giờ30 cùng ngày, Sở Nội vụ Bình Thuận ghi nhận không có trường hợp đi trễ hoặc vắng mặt không rõ lý do.

Tuy nhiên, UBND thị trấn Lương Sơn chưa có Quy chế làm việc của bộ phận một cửa, việc công khai TTHC chưa đảm bảo quy định, chưa thuận tiện để người dân theo dõi (để ngoài sảnh trước nắng gắt khó tra cứu).

Chưa công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giải quyết TTHC; chưa công khai quy định về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC…

Theo Sở Nội vụ, trước đó, ngày 31-5-2023, Sở cũng đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ của UBND thị trấn Chợ Lầu.

Qua kiểm tra, Sở Nội vụ ghi nhận nhiều trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc (10 trường hợp không có mặt tại cơ quan nhưng không rõ lý do, bảy trường hợp đến cơ quan trễ).

Năm 2023, Sở Nội vụ Bình Thuận kiểm tra tại UBND thị trấn Chợ Lầu có đến 7 trường hợp đi trễ và 10 trường hợp không có mặt không có lý do.

Ngày 8-6-2023, Sở Nội vụ Bình Thuận đã có công văn đề nghị UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo xử lý. Hiện nay, Sở Nội vụ Bình Thuận tiếp tục kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Bình Tân và tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc.

Sở Nội vụ Bình Thuận nhận thấy việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ cấp xã nói chung trên địa bàn huyện Bắc Bình chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị huyện có kiểm tra, báo cáo và làm rõ lý do; đồng thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trên địa bàn toàn huyện.

Sở này cũng yêu cầu Phòng Nội vụ huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện các kiến nghị trên, đề nghị UBND huyện Bắc Bình có văn bản báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 6-5-2024.

Ngày 20-2-2023, giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận đã ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện giờ giấc làm việc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong hơn MỘT năm qua, “Tổ đặc nhiệm” này đã phát hiện hàng chục cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/to-dac-nhiem-binh-thuan-tiep-tuc-phat-hien-nhieu-can-bo-vang-mat-trong-gio-lam-viec-post786070.html