Tổ chức tín dụng chưa đủ vốn pháp định: Không được mở rộng

(Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006 về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Theo danh mục ban hành kèm nghị định này, đến 31-12-2011, vốn pháp định của các ngân hàng thương mại nhà nước, cổ phần, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, ngân hàng đầu tư, quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 3.000 tỷ đồng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD... Đặc biệt, trong thời gian các tổ chức tín dụng chưa đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định nói trên, Ngân hàng Nhà nước không xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động (chi nhánh, văn phòng đại diện) và việc mở rộng nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng. Hương Thủy