Tổ chức sáng tác văn học, nghệ thuật chủ đề 'Sống mãi với thời gian'

Vào ngày 18/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật 'Sống mãi với thời gian' tại Nhà hát thành phố Hải Phòng

Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 - 2025 được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2030) và 85 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2030). Hoạt động nhằm thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn.

Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 - 2025 nhằm thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn (ảnh minh họa)

Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 - 2025 nhằm thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn (ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng tham gia là những tác giả, tập thể tác giả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có thể tham gia.

Các thể loại sáng tác tham gia dự thi phong phú đa dạng như: Đối với văn học là tiểu thuyết và trường ca; Sân khấu là Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch; Âm nhạc là giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch; Múa là thơ múa, tổ khúc và kịch múa.

Các sáng tác dự thi hướng tới đề tài về cách mạng trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phản ánh hiện thực xã hội; Phản ánh người tốt việc tốt; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; Ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam; Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Đồng thời, tác giả có đề cương, bản thảo tác phẩm tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật phải sáng tác đúng thể loại, chủ đề, có tính phát hiện, tính sáng tạo; ngôn ngữ thể hiện mới, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; Đề cương, bản thảo tác phẩm phải thể hiện được những giá trị lớn của "Chân - Thiện - Mỹ" và những giá trị nhân văn, có tính giáo dục, có chiều sâu của tư tưởng, tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc. Ngoài ra, đề cương, bản thảo tác phẩm phải được sáng tác trong thời gian từ năm 2022; chưa được giải thưởng của cuộc thi khác, chưa được đăng trên các tạp chí, báo, truyện hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào trước khi tham gia cuộc sáng tác này.

Bên cạnh đó, tác giả được quyền đứng danh bản quyền sáng tác cho tác phẩm được chọn và đề cương, bản thảo tác phẩm được chọn, hoàn thiện sẽ được Nhà nước đầu tư chuyển thể, dàn dựng thành tác phẩm văn học nghệ thuật ở các thể loại phù hợp theo Quyết định số 2898 /QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau 9 tháng triển khai, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 30 đề cương bản thảo để chuyển thể dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao.

Kế hoạch Phát động còn nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua; cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Theo kế hoạch, Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2022 được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Các văn nghệ sĩ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" từ tháng 12/2022 - 9/2023.

Tháng 9/2023, tổ chức Trại sáng tác cho 45 - 50 tác giả có đề cương các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian". Ban tổ chức sẽ lựa chọn, công bố từ 30 - 35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật vào đầu tháng 10/2023. Đồng thời, xuất bản, chuyển thể và dàn dựng từ 30 - 35 đề cương thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng từ tháng 10/2023 - 12/2024. Cuối cùng là đánh giá, tổng kết dự kiến vào ngày 03/2/2025.

Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để công chúng thưởng thức./.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/to-chuc-sang-tac-van-hoc-nghe-thuat-chu-de-song-mai-voi-thoi-gian-20221213213440498.htm