Tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021.

Bộ VHTTDL giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan.

Liên hoan nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát Văn, hát Chầu Văn. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 5 năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Hát Chầu văn. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu với công chúng, du khách về Di sản văn hóa Phi vật thể của các địa phương trong toàn quốc.

Nội dung các tiết mục thể loại hát Văn tham gia Liên hoan có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những nhân vật anh hùng trong lịch sử, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, những thành tựu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước…

Nội dung thể loại Chầu Văn - Diễn xướng gồm 36 giá đồng trong nghi thức "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt".

Các đơn vị dự thi theo hình thức hát đơn, hát tập thể hoặc vừa đàn, vừa hát, có múa phụ họa (có thể đặt lời mới).

Thời lượng biểu diễn chương trình của một đơn vị không quá 30 phút; thời gian biểu diễn của thanh đồng phụ thuộc vào giá hầu.

Liên hoan diễn ra từ ngày 15 đến 18-4, tại tỉnh Vĩnh Phúc.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/to-chuc-lien-hoan-hat-van-hat-chau-van-toan-quoc-655289