Tổ chức lại đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trao quyết định điều động cán bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trao quyết định điều động cán bộ.

Giải thể Ban Khoa học quân sự, điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Tổ chức lại Trung đội Công binh thành Đại đội Công binh trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Giải thể Đại đội Thiết giáp điều chỉnh về Đại đội Trinh sát và tổ chức lại Đại đội Trinh sát cơ giới trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Tổ chức lại Trung đội Vệ binh thành Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, phân loại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thuộc bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hạng 1.

Đại tá Lê Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trao quyết định điều động cán bộ.

Việc tổ chức lại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật là nhiệm vụ rất quan trọng trong thực hiện “3 khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (đột phá về điều chỉnh tổ chức, biên chế, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa các đơn vị được thăng hạng và các đơn vị sáp nhập, tổ chức lại.

Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang trao quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, thiên tai; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài chính; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khánh Thùy - Phương Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/to-chuc-lai-don-vi-thuoc-bo-chi-huy-quan-su-tinh-kien-giang-post504680.html