Tổ chức khảo sát công tác thông tin tuyên truyền của HĐND các cấp

Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 147/KH-VP về khảo sát công tác thông tin tuyên truyền của HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố từ năm 2016 đến nay.

Theo dự kiến, trong tháng 9 và 10/2018, Đoàn khảo sát của HĐND Thành phố sẽ tổ chức khảo sát công tác thông tin tuyên truyền của HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay đối với hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử cấp quận, huyện, thị xã.

Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Oai. (NC)

Đoàn sẽ khảo sát trực tiếp tại một số Văn phòng HĐND & UBND quận, huyện, thị xã. Kết hợp khảo sát qua báo cáo bằng văn bản của các Văn phòng HĐND & UBND quận, huyện, thị xã không trong kế hoạch khảo sát.

Thông qua khảo sát nhằm đánh giá kết quả đạt được; làm rõ hạn chế; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; hoạt động cổng giao tiếp điện tử cấp huyện từ năm 2016 đến nay. Từ đó, kịp thời xác định trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan có liên quan.

Đồng thời, quá trình khảo sát đánh giá khách quan, sát với thực tế, phù hợp với những quy định của pháp luật. Thông qua khảo sát, đề xuất, kiến nghị Thường trực HĐND Thành phố các giải pháp tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc để nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp.

Nguyễn Công