Tổ chức hoạt động kỹ năng sống phải có đồng thuận từ phụ huynh

Ngày 16.2, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản về việc nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học.

Tổ chức hoạt động kỹ năng sống phải có đồng thuận từ phụ huynh - Ảnh 1

Một giờ học ngoại khóa của học sinh tiểu học

Theo đó, các trường phải xây dựng chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế; cần tăng cường và chú trọng trang bị cho học sinh một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, điều chỉnh và quản lý cảm xúc, tự nhận thức và đánh giá bản thân, giao tiếp và ứng xử, hợp tác và chia sẻ, đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống...

Cũng theo văn bản này, nếu trường phối hợp thực hiện thì các đơn vị bên ngoài nhà trường phải có sự đồng thuận từ cha mẹ học sinh.

Bích Thanh