Tổ chức diễn tập sát thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới

Học viện Biên phòng vừa tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cho học viên khóa 34 đại học biên phòng.

Trong quá trình diễn tập, học viên nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức được trang bị vào thực hành các nội dung sát với thực tế và cương vị được phân công đảm nhiệm; chấp hành nghiêm các quy định, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm vững nguyên tắc, xây dựng kế hoạch, nội dung đạo diễn sát đúng, khoa học; điều hành diễn tập thông suốt, linh hoạt, đúng kế hoạch và ý định của Ban chỉ đạo diễn tập.

 Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dự và chỉ đạo diễn tập. Ảnh: TUẤN KHANG

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dự và chỉ đạo diễn tập. Ảnh: TUẤN KHANG

Diễn tập nhằm củng cố và hệ thống kiến thức lý luận; nâng cao năng lực thực hành cho học viên trên cương vị đồn trưởng, đội trưởng trong tham mưu, tổ chức chỉ huy thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành các hình thức chiến thuật chuyên ngành có bắn đạn thật; đưa người học vào sát thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phù hợp với chức trách, cương vị đảm nhiệm. Qua diễn tập đánh giá kết quả giáo dục-đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Biên phòng.

TUẤN KHANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-chuc-dien-tap-sat-thuc-tien-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-773329