Tổ chức cướp xe vì... ghét

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Do ghét chị Út, Duyên rủ Giang cướp tài sản nên ngay khi chị Út thông báo về quê, thị liên lạc với Giang để tổ chức vụ chặn đường chị Út cướp xe Attila.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/11/103747.cand