Tổ chức của Anh tài trợ cho dự án y tế tỉnh Đồng Nai

    Báo VTC News
    Gốc

    Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation - tổ chức phi chính phủ của Anh, vừa thực hiện thỏa thuận hợp tác với UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) tài trợ thực hiện dự án phân trạm y tế tại ấp 9, xã Gia Canh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256104/Default.aspx