Tố cáo Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá chưa có cơ sở

Đó là khẳng định của Bộ Y tế tại kết luận nội dung tố cáo bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh (KCB), Cục Quản lý KCB.

Bà Phan Thị Hải bị tố cáo không thuộc biên chế của Cục Quản lý KCB nhưng đã cố tình phớt lờ ý kiến của Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) để kiêm chức Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB nhằm mục đích o ép, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xin thẩm định cấp phép thành lập bệnh viện tư, các bác sỹ xin cấp chứng chỉ hành nghề để vòi tiền...

Sau khi đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã xác minh, đối chiếu với các quy định của pháp luật cho thấy: Năm 1998, bà Phan Thị Hải là cán bộ hợp đồng của Cục Quản lý KCB. Năm 2004, được tuyển dụng làm công chức của Vụ Điều trị (nay là Cục Quản lý KCB). Năm 2007, được bổ nhiệm là Phó trưởng Phòng Hành nghề y tư nhân và tiếp tục được bổ nhiệm lại làm Phó trưởng Phòng Quản lý Hành nghề KCB năm 2013. Năm 2007, được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm kiêm Phó Chánh Văn phòng Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 25/4/2014, bổ nhiệm bà Phan Thị Hải làm Phó Giám đốc Chuyên trách Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tại quyết định này không có nội dung bổ nhiệm bà Phan Thị Hải kiêm nhiệm chức Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB (Bộ Y tế).

Ngày 29/7/2015, Cục Quản lý KCB có Công văn số 800/KCB-VP gửi Vụ Tổ chức Cán bộ xin ý kiến về công tác tổ chức cán bộ, cụ thể tại Điểm a, Khoản 2 của văn bản: ThS Phan Thị Hải đang giữ chức Phó Giám đốc Chuyên trách Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, có thể đồng thời giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB thuộc Cục Quản lý KCB được không?

Sau đó, Vụ Tổ chức Cán bộ có Công văn số 1139/TCCB phúc đáp, trong đó nhấn mạnh: “Bà Phan Thị Hải không thuộc công chức của Cục mà hưởng lương và biên chế của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Việc thực hiện quy hoạch cấp phòng thuộc Cục thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và có thể giới thiệu nguồn quy hoạch từ nơi khác.

Ngày 10/12/2015 Cục Quản lý KCB có Công văn số 1206/KCB-VP gửi Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị lãnh đạo Bộ xem xét và “giao bà Phan Thị Hải (Phó Giám đốc Chuyên trách Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá) kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hành nghề KCB đến hết 31/12/2016 và kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Hành nghề KCB kể từ ngày được bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên trách Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá”.

Ngày 7/4/2016, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế họp với cấp ủy - lãnh đạo Cục Quản lý KCB về công tác cán bộ ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ trưởng xin ý kiến chỉ đạo về việc cấp ủy -lãnh đạo Cục Quản lý KCB đã nhất trí cao việc đề xuất bà Phan Thị Hải tiếp tục là công chức của Cục, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB kiêm Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá kể từ ngày 25/4/2014 (không là Phó Giám đốc chuyên trách).

Từ ngày 25/4/2014 đến thời điểm bị tố cáo, lãnh đạo Cục giao bà Phan Thị Hải giải quyết các công việc tại Phòng Quản lý hành nghề KCB và tham mưu soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khám chữa bệnh do Cục đang thiếu nhân lực.

Do vậy, Bộ Y tế kết luận chưa có cơ sở để khẳng định bà Phan Thị Hải cố tình phớt lờ ý kiến của Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế tại Văn bản số 1139/TCCB ngày 18/8/2015 để kiêm chức Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB, Cục Quản lý KCB. Như vậy, nội dung tố cáo này chưa có cơ sở.

Liên quan đến nội dung tố cáo “bà Phan Thị Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB, Cục Quản lý KCB o ép, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xin thẩm định cấp phép thành lập bệnh viện tư, các bác sĩ xin cấp chứng chỉ hành nghề để vòi tiền”, theo báo cáo của Cục Quản lý KCB, Cục đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ ngày 1/2/2016. Các cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trực tuyến qua website http//dangky.qlhanhnghekcb.vn.

Tính đến ngày 15/6/2016 (ngày công bố Quyết định số 89 ngày 2/6/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế), Cục Quản lý KCB không nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Bệnh viện HVM gửi Cục. Đoàn xác minh đã tra cứu, tìm kiếm trên mạng không có tên Công ty Cổ phần Bệnh viện HVM nêu trên.

Xác minh tại Cục Quản lý KCB và các tài liệu thu thập, chứng cứ liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Cục bố trí chuyên viên thực hiện đúng theo danh mục vị trí việc làm đã được Cục trưởng phê duyệt. Như vậy, nội dung tố cáo này là chưa có cơ sở.

Từ những căn cứ trên, Bộ Y tế kết luận, cả 2 nội dung tố cáo của công dân đối với bà Phan Thị Hải là tố cáo sai.

Sau sự việc này, Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý KCB và bà Phan Thị Hải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, kiêm nhiệm chức vụ. Việc bổ nhiệm bà Phan Thị Hải kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề KCB, Cục Quản lý KCB, nếu cần thiết thì phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

Đối với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cũng đề nghị khẩn trương hoàn thiện về tổ chức và nhân lực của Quỹ, ban hành đầy đủ các quy chế bảo đảm hoạt động của Quỹ, đặc biệt là việc trả lương và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Ngọc Diệp