TNT: Cổ đông lớn Zheng Lan Ying gom thêm gần 170,000 cp

Bà Zheng Lan Ying, cổ đông lớn CTCP Tài Nguyên (HOSE: TNT) đã mua tổng cộng 169,480 cp TNT, nâng sở hữu lên thành 7.08% vốn kể từ ngày 27/08.

Cụ thể, bà Zheng Lan Ying đã thực hiện 2 lần giao dịch mua 68,770 cp và 100,780 cp TNT , nâng sở hữu từ 425,830 cp lên thành 602,570 cp TNT, chiếm tỷ lệ 7.08% vốn kể từ ngày 27/08.

Ứng với mức giá 3,800 đồng/cp TNT thì ông Cẩn đã phải chi ra khoảng 644 triệu đồng để gom thêm gần 170,000 cp trên.

Nga Hoàng