TNG xuất khẩu vượt 94% trong tháng 1

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đây là mức tăng trưởng cao nhất của công ty này so với cùng kỳ, từ khi thành lập vào năm 1979...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090125020218764P0C7/tng-xuat-khau-vuot-94-trong-thang-1.htm