TNG Thái Nguyên hỗ trợ tiêu thụ 26 tấn vải thiều Bắc Giang

    87 liên quanGốc

    TNG Thái Nguyên hỗ trợ tiêu thụ 26 tấn vải thiều Bắc Giang

    Nguồn Thái Nguyên: http://video.baothainguyen.vn/video/kinh-te-xa-hoi/tng-thai-nguyen-ho-tro-tieu-thu-26-tan-vai-thieu-bac-giang-49224-4.html