TNG: 9 tháng hoàn thành 61,7% kế hoạch năm

9 tháng đầu năm 2016, TNG đạt hơn 1.451 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 18,8%. Như vậy, sau 9 tháng, TNG mới chỉ hoàn thành 61,7% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 595,2 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty đạt gần 495 tỷ đồng, giảm 6%, điều này giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 2,5% lên mức hơn 100,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của TNG đạt hơn 1,2 tỷ đồng, giảm mạnh 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ 12 tỷ đồng lên hơn 20,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp điều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí bán hàng giảm 23,6% xuống còn hơn 9,7 tỷ đồng. Chi phí QLDN cũng giảm 30% và đạt 37,5 tỷ đồng.

Kết quả, TNG đạt hơn 24,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý III/2016, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 29,45 tỷ đồng, tăng mạnh 18% so với cùng kỳ năm trước.

TNG: 9 tháng hoàn thành 61,7% kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, TNG đạt hơn 1.451 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 18,8%. Như vậy, sau 9 tháng, TNG mới chỉ hoàn thành 61,7% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.