TNC điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2011

(ĐTCK-online) Thông tin từ CTCP Cao Su Thống Nhất (TNC) cho biết, ngày 31/3 tới, TNC sẽ tổ chức ĐHCĐ thông qua chỉ tiêu doanh thu 177,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 49,6 tỷ đồng. Trước đó, TNC đã công bố về kế hoạch kinh doanh năm 2011 với 215 tỷ đồng doanh thu và 38 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, TNC đã điều chỉnh lợi nhuận tăng thêm 11,6 tỷ đồng.

Được biết, năm 2010, TNC đạt 181,16 tỷ đồng doanh thu; 60,43 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 15%.