TNA, TIC: Chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2011 và trả cổ tức

(Vietstock) - CTCP Thương mại XNK Thiên Nam (HOSE: TNA) và CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên (HOSE: TIC) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2011 và trả cổ tức bằng tiền mặt.

Theo đó, TNA cho biết 18/02 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 26/03. Đồng thời TNA sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% vào ngày 15/03. Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty, Tòa nhà TENIMEX, số 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TPHCM. Bên cạnh đó, TIC cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/02 để tổ chức đại hội vào ngày 29/04. Đại hội sẽ diễn ra tại Hội trường tầng 6, CTCP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai. Đồng thời, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào ngày 10/3. Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại 114 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai từ ngày 10/03/2011.