TNA: Lãi hợp nhất năm 2013 đạt 35 tỷ đồng

CTCP Thương mại XNK Thiên Nam (HOSE: TNA) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2013 với doanh thu thuần đạt 464 tỷ đồng, tăng 66%; lãi ròng 9.2 tỷ đồng, tăng 16%.

Lũy kế cả năm, công ty có doanh thu thuần 1,585 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận sau thuế 34.7 tỷ đồng, giảm 9%. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng, TNA thực hiện vượt 18% kế hoạch đề ra.

Mỹ Hà

công lý