TNA báo lãi hơn 68 tỷ đồng trong năm 2010

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2010.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 329,192 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 852,636 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 44,96 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 68,4 tỷ đồng. TNA cho biết, doanh thu quý 4/2010 đạt 329,19 tỷ đồng, tăng 63,27% so với cùng kỳ năm 2009 là do trong quý 4/2010 công ty có doanh thu chuyển nhượng 7 tòa nhà 111-121 Ngô Gia Tự là 89,33 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 đạt 44,96 tỷ đồng, tăng 255,72% so với cùng kỳ năm 2009 là do công ty có lợi nhuận đột biến từ việc chuyển nhượng 7 tầng tòa nhà 111-121 Ngô Gia Tự là 39,60 tỷ đồng. Ngày 15/3/2011, TNA sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Năm 2010, TNA đặt mục tiêu với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.