TMP tạo môi trường năng động chất lượng chuẩn ISO

Nhằm mục đích giảm thiểu và hạn chế rủi ro, gia tăng uy tín tạo được niềm tin với khách hàng và đối tác, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ được đảm bảo, tạo môi trường năng động chất lượng chuẩn ISO, vừa qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã phối hợp Công ty TNHH IQ VERIFY GLOBAL tổ chức đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đánh giá viên rà soát, đánh giá sự tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá viên rà soát, đánh giá sự tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đây là chu kỳ thứ 5 tính từ năm 2010 đến nay ở các nội dung gồm: Kiểm tra thực hiện “Mục tiêu chất lượng” đánh giá hiệu lực của hành động phòng ngừa rủi ro; khắc phục tất cả các điểm lưu ý tại kỳ đánh lần 1 và rà soát, động thái chấp hành yêu cầu trong các điều khoản quy định của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Việc áp dụng tích hợp các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã giúp TMP giảm thiểu được rất nhiều lãng phí, sắp xếp lại sản xuất, quản trị doanh nghiệp, đạt được nhiều mục tiêu trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thanh Mảng - Liêm Hòa

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/157750/tmp-tao-moi-truong-nang-dong-chat-luong-chuan-iso