TMP: Lãi ròng 9 tháng đạt 83 tỷ, giảm hơn 50%

Theo BCTC hợp nhất quý 3 năm 2016, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) ghi nhận doanh thu thuần 146,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%; trong khi lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3/2016, TMP đạt doanh thu thuần 146,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng về còn 65,7 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2015, đạt gần 81 tỷ đồng.

Trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 49% lên 10 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp do được kiểm soát tốt nên đã giảm khá nhiều, chỉ còn 5,9 tỷ đồng, giảm 42%.

Do đó, sau khi trừ đi các chi phí liên quan, TMP ghi nhận mức lãi ròng gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, khoảng 53 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMP ghi nhận 347,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29%. Trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 83 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ và bằng 66% so với kế hoạch năm.