TKV triển khai nhiệm vụ năm 2022

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    5 liên quanGốc

    Sáng ngày 19/1 tại trung tâm hội nghị quốc gia, Tập đoàn công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thông tin của Truyền hình Thông tấn - VNEWS.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tkv-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022-26452.htm