TKV sẽ chấm dứt khai thác than lộ thiên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo mục tiêu đã đề ra, chậm nhất đến năm 2014, TKV sẽ đóng cửa toàn bộ các mỏ than khai thác lộ thiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để chuyển sang khai thác hầm lò nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tối đa tài nguyên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=95677