TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,68 triệu tấn than trong tháng 10

Để thực hiện kế hoạch, TKV dự kiến bóc dỡ tổng số khoảng 10 triệu mét khối đất đá, khai thông 21.000 mét hầm lò.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong tháng 9, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn tập đoàn đạt 2,4 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 2,5 triệu tấn.

Cũng trong trong tháng 9, các sản phẩm sản xuất khoáng sản gồm tinh quặng đồng đạt 4.000 tấn, đồng tấm đạt 1.000 tấn, kẽm thỏi 970 tấn, thỏi thiếc 50 tấn, alumin + hydrat quy đổi 55.000 tấn... Sản xuất và tiêu thụ điện đạt 600 triệu kWh.

TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,68 triệu tấn than trong tháng 10 - Ảnh 1

TKV dự kiến khai thông 21.000 mét hầm lò cho kế hoạch khai thác than.

Các chỉ tiêu trên về cơ bản đạt được mục tiêu điều hành của Tập đoàn. Tuy nhiên, về công tác an toàn lao động còn để xảy ra một số vụ sự cố tai nạn nghiêm trọng cần được rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời.

Kế hoạch trong tháng 10, Tập đoàn đặt ra nhiệm vụ sản xuất 2,68 triệu tấn than, đạt mức tiêu thụ 2,95 triệu tấn than. Bóc dỡ tổng số khoảng 10 triệu mét khối đất đá, khai thông 21.000 mét hầm lò, trong đó xây dựng cơ bản 2.000 mét.

Các sản phẩm khoáng sản gồm sản phẩm alumina dự kiến đạt 68.000 tấn, tinh quặng đồng đạt 4.000 tấn, đồng tấm 950 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 10.000 tấn và sản xuất điện đạt 770 triệu kWh. Sản xuất 4.820 tấn thuốc nổ và cung ứng 8.000 tấn thuốc nổ, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat đạt 5.000 tấn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch tháng 10, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị cân đối các diện sản xuất đã thực hiện 9 tháng, điều hành các tháng còn lại theo nguyên tắc không được vượt kế hoạch sản lượng điều hành năm 2016 của Tập đoàn đã ban hành, đảm bảo sản xuất an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp.

Cụ thể, các công ty lộ thiên dư năng lực sản xuất sẽ bóc đất trước để đảm bảo chuẩn bị đủ diện tích khai thác cho năm 2017, 2018 và các năm tiếp theo. Điều này giải quyết được việc làm và thu nhập cho người lao động, huy động tối đa thiết bị và tranh thủ thời tiết thuận lợi để bố trí sản xuất phù hợp.

Các đơn vị chế biến, kinh doanh than tập trung tiêu thụ than và nghiên cứu các phương án pha trộn than với than sản xuất tại vùng miền Tây để giảm tồn kho; không chế biến ra các chủng loại than hiện nay đang còn tồn nhiều (đặc biệt là than cám).Tăng cường chuyển vùng để pha trộn than khu vực miền đông để giảm tồn kho vùng miền Tây./.

PV/VOV.VN