Tình yêu với Hot Boy: Khổ lắm!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Yêu nhau từ năm lớp 11 nhưng đến năm lớp 12 anh chàng hot boy quyết định chia tay với H (trường PL), cô người yêu đã từng vui buồn có nhau với mình suốt một năm qua!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=57198