Tình yêu và lòng tự trọng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chúng mình xa nhau cũng chỉ vì lòng tự trọng. Một tin nhắn nhắc nhở anh - mà anh đã xa em, anh vội thay số không còn liên lạc với em nữa. Lòng tự trọng của em cũng nổi lên. Rồi chúng mình xa nhau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=45522