Tình yêu thì không có tội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tình yêu không có tội, đừng ép buộc con cái mình quá hãy để cho chúng tự lựa chọn tình của chúng. Một gia đình hạnh phúc chỉ khi được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu đích thực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=64069